فیلم ها

 

Speed Impact Self Impact
دوستی نامشروط تله شرم
دوستی نامشروط تله شرم
 تکنیک حرکت و هدایت راه کارهای جایگزین رژیم گرفتن
 اطمینان در سخنرانی و ارائه راه کارهای جایگزین رژیم گرفتن
 تکنیک حرکت و هدایت  لطفا رژیم نگیرید 
 تکنیک حرکت و هدایت  لطفا رژیم نگیرید 
خطوط منفعت در مذاکره ویژگی های مردان 
خطوط منفعت در مذاکره ویژگی های مردان (قسمت دوم) 
تماس چشمی در سخنرانی ویژگی های مردان
تماس چشمی در سخنرانی ویژگی های مردان (قسمت اول)
قانون سکوت در فروش  ویژگی های زنان
قانون سکوت در فروش ویژگی های زنان
 چانه زنی پیش از موعد تفاوت های زن و مرد
چانه زنی پیش از موعد تفاوت های زن و مرد
 تکنیک مجموع هزینه خطاهای ذهنی افراد افسرده
 تکنیک مجموع هزینه  خطاهای ذهنی افراد افسرده
 فرمان مخفی راهکارهای آشتی کردن آقایان
فرمان مخفی    راهکارهای آشتی کردن آقایان (ادامه)
 تاب آوری در فروش راهکارهای آشتی کردن آقایان
  تاب آوری در فروش  راهکارهای آشتی کردن آقایان
فن بدیهی سازی  کلیدهای بهبود روابط زناشویی برای خانم ها
فن بدیهی سازی  کلیدهای بهبود روابط زناشویی برای خانم ها
تکنیک چرخش  اشتباهات آقایان در زندگی مشترک
تکنیک چرخش اشتباهات آقایان در زندگی مشترک
اولین دغدغه در مذاکره  اشتباهات جلسه اول آشنایی (2)
اولین دغدغه در مذاکره اشتباهات جلسه اول آشنایی (2)
پاسخ یا واکنش؟ اشتباهات جلسه اول آشنایی (1)
Close کردن اشتباهات جلسه اول آشنایی (1)
پاسخ یا واکنش؟ معنای اشتباه در زندگی
پاسخ یا واکنش؟ معنای اشتباه در زندگی
جمع بندی مذاکره  موانع ارتباط موثر
جمع بندی مذاکره موانع ارتباط موثر
لیست امتیازات در مذاکره شناخت تله های زندگی
لیست امتیازات در مذاکره  شناخت تله های زندگی
 تکنیک بیان غیر مستقیم اعتبار راه هایی برای آرامش خاطر
تکنیک بیان غیر مستقیم اعتبار   راه هایی برای آرامش خاطر

فرم تماس

آدرس: تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، ساختمان فرخ

تلفن: 22415606 - 22417383 | فکس: 22406650

ایمیل: info@impactpro.ir

نقشه کروکی آدرس

map