توسعه قابلیت‌های رهبری و مدیریت

توسعه قابلیت‌های رهبری و مدیریتعملکرد سازمان‌ها، بی‌تردید تابعی از عملکرد مدیران آن‌هاست. در شرایط پیچیده، رقابتی و پرچالش امروز، قابلیت‌های مدیران در استفاده حداکثر از سرمایه‌های انسانی و غیرانسانی می‌تواند سرنوشت شرکت‌ها را تعیین کند.

مجموعه ایمپکت رهبران و مدیران سازمان‌ها را توانمند می‌سازد تا با اتکا به قابلیت‌های فکری و ارتباطی خود، نتایج مطلوب را محقق سازند. برنامه‌های توسعه قابلیت‌های رهبری در ایمپکت، متشکل از ماژول‌های مختلف است و فرآیند یادگیری و رشد را برای مدیران تسهیل می‌نماید. برخی از موضوعات و عناوین برنامه‌های توسعه رهبری ایمپکت عبارتند از:

 • TA برای مدیران
 • مدیریت فرهنگ سازمانی
 • مذاکره حرفه‌ای برای مدیران
 • تفکر انتقادی
 • متقاعدسازی
 • رهبری تیم
 • ارائه و سخنرانی‌های مدیریتی
 • تصمیم‌گیری
 • رهبری اقتضایی
 • انگیزش کارکنان
 • شخصیت‌شناسی در مدیریت - با ابزار DISC
 

 

فرم تماس

آدرس: تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، ساختمان فرخ

تلفن: 22415606 - 22417383 | فکس: 22406650

ایمیل: info@impactpro.ir

نقشه کروکی آدرس

map