کانون ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی و توسعهیکی از مهمترین وظایف سازمان­ها در حوزه‌های استراتژیکی مانند منابع انسانی، انتخاب، ارزیابی و توسعه افراد شایسته، توانا و باانگیزه در مشاغل کلیدی سازمان می‌باشد.

بديهی است اجرای چنين برنامه‌هایی مستلزم وجود يك نظام ارزيابی قوی است كه بتواند شایستگی‌های آشكار و پنهان كاركنان مستعد را شناسايی و معرفی كند. يكی از شیوه‌ها، استفاده از روش علمی و معتبر كانون ارزيابی و توسعه است.

مجموعه ایمپکت در راستای خدمات‌رسانی و تلاش برای توسعه سازمان‌ها، فرایند کانون ارزیابی و توسعه را با بهره‌گیری از افراد متخصص، حرفه‌ای و دارای تجربه بالا در حوزه‌های روانشناسی و مدیریت و با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری (تعاملی، انفرادی و نوشتاری) با سه هدف (جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی، شناسایی و تشخیص پتانسیل‌ها، نقاط قوت، قابل بهبود و نیازهای آموزشی افراد و نیز ارتقا و انتصاب افراد به سطوح بالاتر سازمانی) در سبد خدمات قابل ارائه خود به سازمان‌ها قرار داده است.

مهمترین نتایج و دستاوردهای کانون ارزیابی و توسعه در هر سازمان:

  • تشکیل بانک اطلاعاتی از کارکنان مستعد و توانمند
  • تهیه و تدوین گزارش‌های بازخورد فردی و مدیریتی و ارائه آن به ایشان
  • طراحی و تدوین برنامه‌های آموزش سازمانی شایستگی محور CBT (Competency Based Training)
  • طراحی و تدوین برنامه توسعه فردی IDP (Individual Development Planning)
  • طراحی و تدوین برنامه توسعه مدیریتی MDP (Management Development Planning)
  • تسهیل در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با ارائه گزارش‌های بازخورد مناسب