گفتگو با جمال قمری درباره مذاکره و نقش آن در روابط

اثر تشویق جمعی

مقوله مذاکره چقدر در زندگی ما جاری و ساری است؟ چقدر باید آن را جدی بگیریم؟ مذاکره چقدر در موفقیت یک کارآفرین تأثیر دارد؟ و چقدر اهمیت دارد؟

دستکاری ذهنی و تغییر ماندگار

دستکاری ذهنی و تغییر ماندگار

گفته می شود که در بریتانیا حضور پیدا نکردن بیماران در زمان تعیین شده برای ملاقات با پزشکان مبلغ هنگفتی ضرر به سیستم وارد می کند (معادل ١ میلیارد دلار در سال)، یک کار رایج اینست که ...

سه ویژگی افراد بانفوذ

سه ویژگی افراد بانفوذ

1- سخنوری

نفوذ افراد معمولا از زبان و کلامشان آغاز می شود؛ به این معنا که این نوع افراد ارتباط کلامی درست و قدرتمندی با سایرین برقرار می کنند و  ...

واقعیت های تلخ مدیریت!

واقعیت های تلخ مدیریت!١- مدیریت فقط و فقط سیاست است، با صداقت و سادگی کار پیش نمی رود. سیاست ورز خوبی باش.

٢- هرچه موفق تر شوی بیشتر نامحبوب می شوی و دوستان کمتری داری. قرار نیست همه را خشنود کنی.

٣- برای دیگران آنقدر که خودت فکر می کنی جالب و جذاب نیستی، به جای خودت روی آنها تمرکز کن.

مضرات پاداش!

مضرات پاداش!در روانشناسی و اقتصاد حرف از مشوق هاست، این فرض هست که که مشوق ها رفتار انسان را جهت می دهند و به صورت شهودی بسیاری از ما هم با آن موافق هستیم، ولی قضیه پیچیده تر از اینهاست ...

ترفندهایی که کسب وکارهای خرد و مصرفی برای بیشتر خرج کردن مشتری به کار می گیرند

ترفندهایی که  کسب وکارهای خرد و مصرفی برای بیشتر خرج کردن مشتری به کار می گیرند١- هدیه رایگان: هیچ چیز در دنیا رایگان نیست، محصول اصلی را با دیگر محصولات مشابه مقایسه کنید، می بینید که هدیه شما شاید خیلی هم گران باشد.

٢- یکی بخر دو تا ببر: مشابه حالت پیشین باید قیمت بالای همان محصول خریداری شده را هم در نظر داشت. البته می شود فرض کرد در نگاه شرکت و از نظر حسابداری این کار به گردش بیشتر موجودی و کاهش ذخیره انبار می انجامد که در شرایط تورمی یا هزینه بالای انبارداری ترفند موثری است.

اهميت بسترسازى در متقاعدسازى

اهميت بسترسازى در متقاعدسازىیکی از معضلات بزرگ در زمینه پزشکی همه جای دنیا، ارتباط میان شرکت های داروسازی با اهالی طبابت است (در مورد شرکت های تجهیزات پزشکی نيز چنین است)، در همین ایران هم دیده می شود که ...