سه ویژگی افراد بانفوذ

سه ویژگی افراد بانفوذ

1- سخنوری

نفوذ افراد معمولا از زبان و کلامشان آغاز می شود؛ به این معنا که این نوع افراد ارتباط کلامی درست و قدرتمندی با سایرین برقرار می کنند و  ...

واقعیت های تلخ مدیریت!

واقعیت های تلخ مدیریت!١- مدیریت فقط و فقط سیاست است، با صداقت و سادگی کار پیش نمی رود. سیاست ورز خوبی باش.

٢- هرچه موفق تر شوی بیشتر نامحبوب می شوی و دوستان کمتری داری. قرار نیست همه را خشنود کنی.

٣- برای دیگران آنقدر که خودت فکر می کنی جالب و جذاب نیستی، به جای خودت روی آنها تمرکز کن.

مضرات پاداش!

مضرات پاداش!در روانشناسی و اقتصاد حرف از مشوق هاست، این فرض هست که که مشوق ها رفتار انسان را جهت می دهند و به صورت شهودی بسیاری از ما هم با آن موافق هستیم، ولی قضیه پیچیده تر از اینهاست ...

ترفندهایی که کسب وکارهای خرد و مصرفی برای بیشتر خرج کردن مشتری به کار می گیرند

ترفندهایی که  کسب وکارهای خرد و مصرفی برای بیشتر خرج کردن مشتری به کار می گیرند١- هدیه رایگان: هیچ چیز در دنیا رایگان نیست، محصول اصلی را با دیگر محصولات مشابه مقایسه کنید، می بینید که هدیه شما شاید خیلی هم گران باشد.

٢- یکی بخر دو تا ببر: مشابه حالت پیشین باید قیمت بالای همان محصول خریداری شده را هم در نظر داشت. البته می شود فرض کرد در نگاه شرکت و از نظر حسابداری این کار به گردش بیشتر موجودی و کاهش ذخیره انبار می انجامد که در شرایط تورمی یا هزینه بالای انبارداری ترفند موثری است.

اهميت بسترسازى در متقاعدسازى

اهميت بسترسازى در متقاعدسازىیکی از معضلات بزرگ در زمینه پزشکی همه جای دنیا، ارتباط میان شرکت های داروسازی با اهالی طبابت است (در مورد شرکت های تجهیزات پزشکی نيز چنین است)، در همین ایران هم دیده می شود که ...

یک توصیه هارواردی برای مذاکره

یک توصیه هارواردی برای مذاکرهدیپاک مالهوترا که از چهره های شناخته شده مذاکره است یک توصیه کاربردی مطرح می کند: به جای "چه" از "چرا" استفاده کنید!

تمرکز روی "آنچه" طرف دیگر مذاکره تقاضا دارد می تواند کار را به بن بست برساند، به جای آن پرداختن به "چرایی" تقاضاهای وی می تواند کارسازتر باشد.

اقتصاد رفتاری و بازاریابی

در آزمایشی برای بررسی رفتار مصرف کننده، چگونگی خرید یک محصول (قوطی سوپ) برای سه دسته از مشتریان مورد آزمون قرار گرفت:

دسته نخست هیچ محدودیتی در خرید نداشتند، دسته دوم تا ٤ قوطی و آخری تا ١٢ قوطی می توانستند خرید کنند.

در شرایط آزمایش و شبیه سازی شده نتایج زیر به دست آمد: