يك فنجان قهوه با طعم روانشناسى

يك فنجان قهوه با طعم روانشناسى

اگر اهل کافه نشینی و نوشیدن قهوه و چای و ... هستید؛
اگر دوست دارید در یک فضای آرام و دنج برای ساعتی روزمرگی ها را فراموش کنید؛
اگر به نشستهای گروهی و گپ زدنهای دسته جمعی علاقمندید؛
اگر مباحث مربوط به روانشناسی شخصی و ارتباطی را دوست دارید؛
اگر به خودشناسی علاقمندید اما هزینه و وقت شرکت در دوره های آن را ندارید؛
اگر هنوز جز معدود آدمهایی هستید که کتاب میخوانند؛
و بالاخره اگر جمعه ها ساعت 10-12 وقت آزاد دارید...

شما را به وعده "جمعه های روانشناسی در @کافه " دعوت می کنیم.

جمعه هاى روانشناسى ايمپكت در @كافه
بخش هايى از كارگاه: مقدمات تحليل رفتار متقابل (T.A)
مدرس: دكتر حامد برآبادى