همکاران

مدرسان ایمپکت این توانمندی را دارا هستند که آموزشهای کاملا علمی و قابل پیاده‌سازی را به مخاطبین خود ارايه دهند.

رحيم نوروزى

دکتر مصطفی اقلیما

جمال قمری

بازيگر مطرح سينما، تلوزيون و تئاتر

پدر مددکاری اجتماعی ایران/ رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران/ عضو کمیته توانبخشی فرهنگستان علوم پزشکی ایران/ عضو کمیته راهبری سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

متخصص و مربی مذاکره، متقاعدسازی، فن بیان و سخنوری/ خالق تنها آزمون هوش مذاکره در ایران/ مدرس کمپانی‌های داخلی و بین‌المللی

دکتر عطاالرضا بنانج حمید سیدیان مجید سیدیان
پزشک و دکترای سلامت روان از دانشگاه علوم پزشکی وین/ متخصص روانشناسی اجتماعی و مشاوره 

مدرس و متخصص Business English
International Negotiations

مدرس و متخصص Business English
International Negotiations

  مجید جزایری  
  رواندرمانگر تحلیلی