اثر تشویق جمعی

اثر تشویق جمعیآزمایشی روی ٣٠٠ نفر از دانشجویان انجام گرفت؛ دانشجویانی که در ٢٠ کلاس ١٥ نفری حضور پیدا می کردند. در هشت کلاس استاد کسانی را که بهترین نمره ها را در امتحان میان ترم ...

خطای برنده ها

خطای برنده ها

بسیاری از ما کتاب های متعددی با این عنوان ها را می بینیم "هفت عادت مردمان موفق"، "شش ویژگی مدیران برتر" و مانند آن. امکان دارد افراد بسیارى دقیقا همان ویژگی ها را داشته باشند و ...

چند پیشنهاد برای کسانی که نیاز به خلاقیت دارند

چند پیشنهاد برای کسانی که نیاز به خلاقیت دارندپژوهش ها نشان می دهد که بر خلاف تصور برخی، خلاقیت بر اثر تمرکز روی یک موضوع خاص به وجود نمی آید و بسیاری از ایده های نو از قضا زمانی به ذهن می آیند که روی مسئله خاصی متمرکز نیستیم ...

روان شناسى شايعه

روان شناسى شايعه

طى حدود ٥ ساعت گذشته، اخبار منتشر شده در رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى نسبت به وقايع تروريستى امروز كشور، به اندازه اى گسترده است كه ساير موضوعات تا حد زيادى به محاق رفته اند.

فرم تماس

آدرس: تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، ساختمان فرخ

تلفن: 22415606 - 22417383 | فکس: 22406650

ایمیل: info@impactpro.ir

نقشه کروکی آدرس

map