اثر تشویق جمعی

اثر تشویق جمعیآزمایشی روی ٣٠٠ نفر از دانشجویان انجام گرفت؛ دانشجویانی که در ٢٠ کلاس ١٥ نفری حضور پیدا می کردند. در هشت کلاس استاد کسانی را که بهترین نمره ها را در امتحان میان ترم ...

دستکاری ذهنی و تغییر ماندگار

دستکاری ذهنی و تغییر ماندگار

گفته می شود که در بریتانیا حضور پیدا نکردن بیماران در زمان تعیین شده برای ملاقات با پزشکان مبلغ هنگفتی ضرر به سیستم وارد می کند (معادل ١ میلیارد دلار در سال)، یک کار رایج اینست که ...

خطای برنده ها

خطای برنده ها

بسیاری از ما کتاب های متعددی با این عنوان ها را می بینیم "هفت عادت مردمان موفق"، "شش ویژگی مدیران برتر" و مانند آن. امکان دارد افراد بسیارى دقیقا همان ویژگی ها را داشته باشند و ...

گفتگو با جمال قمری درباره مذاکره و نقش آن در روابط

اثر تشویق جمعی

مقوله مذاکره چقدر در زندگی ما جاری و ساری است؟ چقدر باید آن را جدی بگیریم؟ مذاکره چقدر در موفقیت یک کارآفرین تأثیر دارد؟ و چقدر اهمیت دارد؟

فرم تماس

آدرس: تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، ساختمان فرخ

تلفن: 22415606 - 22417383 | فکس: 22406650

ایمیل: info@impactpro.ir

نقشه کروکی آدرس

map